საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

წარმომადგენლობის სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

მუდმივი წარმომადგენელი

კახა იმნაძე

212 759 1949

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

ვახტანგ მახარობლიშვილი

212 759 1949 (8)

უფროსი მრჩეველი

გიორგი ყველაშვილი

212 759 1949 (4)

მრჩეველი

ინგა ყანჩაველი

212 759 1949 (3)

მრჩეველი

ნინო შეყრილაძე

212 759 1949 (5)

მრჩეველი

თამთა კუპრაძე

212 759 1949 (6)

მრჩეველი მერაბ მანჯგალაძე 212 759 1949 (4)

ფინანსური მენეჯერი

ზურაბ ფერაძე

212 759 1949 (7)

მუდმივი წარმომადგენლის თანაშემწე

ნათია ადეიშვილი

212 759 1949 (0)