საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

წარმომადგენლობის სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

მუდმივი წარმომადგენელი

კახა იმნაძე

212 759 1949

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

ელენე აგლაძე

212 759 1949 

უფროსი მრჩეველი

სალომე იმნაძე

212 759 1949 

მრჩეველი

გიორგი მიქელაძე

212 759 1949 

მრჩეველი

ეკა ყიფიანი

212 759 1949 

მრჩეველი

შორენა ხაჩიძე

212 759 1949 

მრჩეველი სალომე სუპატაშვილი
212 759 1949 
პრეს-ატაშე თამარ კვაჭაძე
 

ფინანსური მენეჯერი

თეა ჯგერენაია

212 759 1949 

მუდმივი წარმომადგენლის თანაშემწე

ნათია ადეიშვილი

212 759 1949