საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

წარმომადგენლობის სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

მუდმივი წარმომადგენელი

კახა იმნაძე

212 759 1949

მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე

გვარამ ხანდამიშვილი

212 759 1949 

უფროსი მრჩეველი

აკაკი დვალი

212 759 1949 

მრჩეველი

სანდრო ინაშვილი

212 759 1949 

მრჩეველი

ეკატერინე ლორთქიფანიძე

212 759 1949 

მრჩეველი

სოფიო კუპრაძე

212 759 1949 

მრჩეველი სალომე სუპატაშვილი
212 759 1949 

   

ფინანსური მენეჯერი

ზურაბ ფერაძე

212 759 1949 

მუდმივი წარმომადგენლის თანაშემწე

ნათია ადეიშვილი

212 759 1949