საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

რეზოლუციები 

2021 წელი

75/285. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia -https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/75/285

2020 წელი

74/300. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia -https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/74/300

2019 წელი

73/298. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia -https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/298

2018 წელი

72/280. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia -https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/280

2017 წელი

71/290. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia -https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/290

2016 წელი

70/265. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia -https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/265

2015 წელი

69/286. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia - http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/286

2014 წელი

68/274. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia- http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/274

2013 წელი

67/268. Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia- http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/268

2012 წელი

66/283 Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia

2011 წელი

65/287 Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia

2010 წელი

64/296 Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia

2009 წელი

Resolution 1866

63/307 Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia and the Tskhinvali region/South Ossetia, Georgia

2008 წელი

62/249 Status of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia

2008_2

2007 წელი

2007_1

2007_2

2006 წელი

S/RES/1666 (2006)

S/RES/1716 (2006)

2005 წელი

S/RES/1582 (2005)

S/RES/1615 (2005)

2004 წელი

S/RES/1524 (2004)

S/RES/1554 (2004)

2003 წელი

S/RES/1462 (2003)

S/RES/1492 (2003)

2002 წელი

S/RES/1393 (2002)

S/RES/1427 (2002)

2001 წელი

S/RES/1339 (2001)

S/RES/1339 (2001)

2000 წელი

S/RES/1287 (2000)

S/RES/1311 (2000)

1999 წელი

S/RES/1225 (1999)

S/RES/1225 (1999)

1998 წელი

S/RES/1150 (1998)

S/RES/1187 (1998)

1997 წელი

S/RES/1096 (1997)

S/RES/1124 (1997)

1995 წელი

S/RES/971 (1995)

S/RES/993 (1995)

1994 წელი

S/RES/896 (1994)

S/RES/901 (1994)

S/RES/901 (1994)

S/RES/934 (1994)

S/RES/937 (1994)

1993 წელი

RESOLUTION 881 Adopted by Security Council at its 3304th Meeting on 4 November 1993

RESOLUTION 854 Adopted by Security Council at its 326104th Meeting on 6 August 1993

RESOLUTION 849 Adopted by Security Council at its 3252th Meeting on 4 July 1993

RESOLUTION 876 Adopted by Security Council at its 3295th Meeting on 19 October 1993

RESOLUTION 892 Adopted by Security Council at its 3325th Meeting on 22 Decemberr 1993

RESOLUTION 858 Adopted by Security Council at its 3268th Meeting on 24 August 1993